Spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury

Rada Pracodawców

30 listopada 2023 r. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania odbyło się spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury, w której brały udział Władze Wydziału: Dziekan dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Prodziekan dr inż. Bogdan Gorczyca oraz 11 członków Rady Pracodawców.

Obecni byli przedstawiciele firm i instytucji: ARCHSTYLE, Aster Park, DecoRoom, Izby Inżynierów Budownictwa, Muzeum Azji i Pacyfiku, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer, Urzędu Miasta i Gminy Kampinos, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny, OW – Architektura, Konsulting Rozwoju Krzysztof Bytomski. Na spotkaniu był obecny również przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSEiZ Pan Łukasz Łepecki, Sekretarz.

Porządek spotkania przedstawiał się następująco:

  • Informacja na temat aktualnej działalności Uczelni (kierunki kształcenia, plany na przyszłość) oraz dyskusja (nowe kierunki kształcenia).
  • Prezentacja Dobrych Praktyk (dotychczasowa współpraca z gminami i firmami) oraz dyskusja.
  • Studia Podyplomowe (realizacje i plany) – dofinansowanie w ramach projektów.
  • Sugestie zmian w ofercie Wydziału.
  • Oferta praktyk zawodowych.
  • Współpraca pomiędzy członkami Rady Pracodawców (networking).
  • Sprawy różne.

 

Ideą powstania Rad Pracodawców działających przy Wydziałach WSEiZ jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego m.in. w celu doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

Udostępnij wpis:

4 grudnia 2023