Spotkanie integracyjne dla studentów zagranicznych

Spotkanie integracyjne
Dnia 17 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie integracyjne dla studentów międzynarodowych WSEiZ.

To wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do nawiązania kontaktów i budowania ducha zespołowego poprzez przyjazną rywalizację w turnieju kręgli. Uczestnicy nie tylko mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności sportowe, ale także spędzić czas w atmosferze pełnej zabawy i dobrego humoru. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem studentów, w spotkaniu uczestniczyła również przewodnicząca Samorządu Studenckiego WSEiZ, Julia Poreda. Nie zabrakło również lektorów języka angielskiego, co stworzyło doskonałą okazję do nieformalnych rozmów i dalszego budowania relacji między studentami a kadra dydaktyczną.

Spotkanie to było wyrazem naszego zaangażowania w tworzenie otwartego i przyjaznego środowiska dla wszystkich członków naszej społeczności akademickiej, umożliwiając lepszą integrację międzynarodowym studentom.

Udostępnij wpis:

22 lutego 2024