SPOTKANIE CZŁONKÓW PŁOŃSKIEGO KLASTRA ENERGII Z „ENERGIE CITES”

SPOTKANIE CZŁONKÓW PŁOŃSKIEGO KLASTRA ENERGII Z „ENERGIE CITES”

IMG 7342


W dniu 27.02.2020 w Urzędzie Miasta w Płońsku odbyło się spotkanie członków Płońskiego Klastra Energii z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.

Miasto Płońsk jest obecnie jedynym przykładem miasta, które korzysta z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Energia używana do oświetlenia ulic w Płońsku pochodzi z Biogazowni Skarżyn, w której produkowana jest z bioodpadów pozyskiwanych z terenu Miasta i Gminy Płońsk.

Podczas spotkania omawiane były założenia Projektu ENTRAIN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji samorządów i społeczności lokalnych w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań na rzecz rozwój małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Spotkanie zainaugurowało proces tworzenia Regionalnego Zespołu Doradczego, w oparciu o osoby reprezentujące członków Płońskiego Klastra Energii. Powołany zespół będzie brał aktywny udział przy tworzeniu oraz wdrażaniu zasad zarządzania jakością w obszarze energetyki, szczególnie w tematyce rozwoju ciepła sieciowego. Spotkania Regionalnego Zespołu Doradczego będą odbywały się cyklicznie. W ramach programu ENTRAIN będą również organizowane krajowe i międzynarodowe warsztaty, seminaria oraz wizyty studyjne.

Udostępnij wpis:

16 marca 2020