SPOTKANIE CZŁONKÓW KLASTRA ENERGII W PŁOŃSKU

SPOTKANIE CZŁONKÓW KLASTRA ENERGII W PŁOŃSKU

IMG 7342

W dniu 17.05.2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Płońskiego Klastra Energii (do którego należy WSEiZ) u jednego z członków, w Biogazowni Skarżyn. Dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu, Pana Jacka Koperskiego uczestnicy mieli okazję zobaczyć i dowiedzieć się więcej na temat mechanizmu działania biogazowni rolniczej.

Po prezentacji Biogazowni Skarżyn i zwiedzaniu obiektu przedstawiciel Miasta Płońska przedstawił bieżącą działalność Płońskiego Klastra Energii. Wspomniany klaster wszedł w kolejną fazę rozwoju, mianowicie zyskał osobowość prawną. Powołana została Fundacja Płońska Energia, która przejęła obowiązki koordynatora klastra. Umocowanie prawne daje możliwość realizacji przez członków klastra wspólnych przedsięwzięć.

Poza tym wszyscy uczestnicy klastra zadeklarowali, że będą współfinansować działalność koordynatora klastra poprzez przekazanie darowizn. Formalizacja działalności klastra to przełomowy moment w nawiązywaniu współpracy i znak, że członkowie widzą potrzebę i sens realizacji wspólnych projektów z zakresu energetyki.

Płoński Klaster jest dowodem na to, jak inicjatywa odgórna (Klaster powołano na wniosek przedstawicieli Miasta Płońska, szczególnie pana Burmistrza Andrzeja Pietrasika) wpisuje się w potrzeby przedstawicieli lokalnego biznesu.

Na spotkaniu z ramieniu WSEiZ była obecna Prodziekan Wydziały Inżynierii i Zarządzania dr Katarzyna Adamiak.

Udostępnij wpis:

28 maja 2019