Sołtys Złotokłosu na zajęciach w WSEiZ

Piaseczno

W ramach współpracy WSEiZ z Gminą Piaseczno studenci V semestru kierunku Architektura zaprosili na zajęcia gości specjalnych: Panią Sołtys Złotokłosu Ewę Urbańską oraz Dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie Pana Łukasza Załęskiego.

Przegląd prac semestralnych odbył się w ramach przedmiotu „Praca przejściowa – projektowanie urbanistyczne”. Prowadzącym zajęcia jest mgr inż., inż. arch. Piotr Kalbarczyk.

W ramach prowadzonych zajęć studenci przygotowali ankietę dla mieszkańców Złotokłosu z prośbą o odpowiedzi dotyczące stricte ich projektów. Miało to na celu zrozumienia potrzeb osób żyjących na codzień w Złotokłosie i urealnienie przygotowywanych koncepcji. Takie innowacyjne podejście w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami jest ważne dla zrozumienia środowiska w którym się projektuje.

Wspaniałe prace studentów bazowały na szczegółowej analizie Złotokłosu, jego osiach widokowych oraz kompozycyjnych, historii miasta-ogrodu, silnych i słabych stronach, możliwościach rozwoju, uatrakcyjnienia czy też poprawy jakości życia i dostępu do usług. Całość projektu jest inspirowana obchodami 100-lecia miasta-ogrodu Złotokłos w 2024 roku.

Efekt pracy naszych studentów będziemy mogli podziwiać 15 czerwca 2024 roku w Złotokłosie w ramach wystawy plansz i kamień 3D udostępnionych na uroczystości uświetniającej oficjalną rocznicę powstania miasta-ogrodu, będącego dziś wsią w granicach administracyjnych gminy Piaseczno.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za niezwykłe zaangażowanie naszych studentów w te ciekawe oraz ważne z punktu widzenia ochrony lokalnej tożsamości projekty koncepcyjne.

 

Autor tekstu: mgr inż., inż. arch. Piotr Kalbarczyk.

Udostępnij wpis:

16 stycznia 2024