SOBOTA AKADEMICKA

SOBOTA AKADEMICKA

IMG 7342


W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, w dniu 21 marca 2020 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbędzie się wydarzenie „Sobota AKADEMICKA”, w ramach którego cudzoziemcy podejmujący
lub kontynuujący studia wyższe
w Polsce będą mogli, po wcześniejszej rezerwacji wizyty, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Sobota AKADEMICKA skierowana jest do wszystkich cudzoziemców podejmujących studia na terytorium Polski zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Złożenie wniosku będzie możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się na wizytę za pośrednictwem kalendarza internetowego,
który zostanie udostępniony od dnia 02.03.2020 r. na stronie internetowej www.gov.pl.

Udostępnij wpis:

19 lutego 2020