SŁYSZ... ARCHITEKTURĘ!

SŁYSZ... ARCHITEKTURĘ!

IMG 7342

W imieniu Organizatora zapraszamy wszystkich studentów oraz absolwentów kierunków architektura oraz pokrewnych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, do wzięcia udziału w konkursie „Słysz… architekturę!”.

Celem konkursu jest stworzenie przestrzeni dla rozwoju nowej formy opowiadania o mieście, architekturze i jej twórcach. Tak jak ewoluuje nasze rozumienie przestrzeni oraz zmienia się myślenie architektów, tak i rozmowa o architekturze Warszawy powinna znaleźć nowe kanały i sposoby opisywania doświadczeń. Forma dźwiękowych opowieści przeżywa obecnie renesans, dlatego proponujemy otwarcie platformy spotkania architektury i dźwięku w wydaniu radiowego reportażu.

Brzmienie nowoczesnych budynków, historie zagospodarowania warszawskich przestrzeni, znikające budowle, odradzające się zabytki, tymczasowe lub trwałe wspólnoty związane z danym miejscem. Tematów jest wiele – liczymy na to, że form ich prezentacji również.

Reportaż radiowy należy rozumieć szeroko – jako rejestrację słowno-dźwiękową, podcast, audycję, kompozycję rozpisaną na miasto, itd. Zachęcamy do eksperymentowania z formą. Zwróćcie swoje mikrofony w stronę warszawskich placów budowy, zajrzyjcie do pracowni, w których opracowywane są koncepcje dla miasta, wsłuchajcie się w jego rytm, spróbujcie uchwycić dzisiejszą Warszawę w słowno-muzyczno-dźwiękowych utworach.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.09.2020
Pula nagród: 10 000 PLN
Termin ogłoszenia wyników: do 30.09.2020
Regulamin oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie ORGANIZATORA

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Koordynatorka: Zuzanna Wilska zuzanna@beczmiana.pl (na ten adres prosimy przesyłać wszelkie pytania dotyczące konkursu).
Konkurs został dofinansowany przez m.st. Warszawa

Udostępnij wpis:

25 sierpnia 2020