MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM "STRUKTURA PROGRAMU I METODYKA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU" - RELACJA

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM "STRUKTURA PROGRAMU I METODYKA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU" - RELACJA

IMG 7342

6 lutego 2019 odbyło się międzynarodowe seminarium „Struktura programu i metodyka kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu – studia o profilu praktycznym” zorganizowane przez Wydział Architektury WSEiZ. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences, Politechniki Krakowskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

W trakcie spotkania wygłoszono 7 referatów:

  1. Stan zawodu „Architekt Krajobrazu” w Europie – dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, Politechnika Krakowska
  2. Struktura programu studiów – zbiór modułów (bloków tematycznych) czy tradycyjny zestaw przedmiotów?
  3. Podejście brytyjskie – dr inż. Bogdan Gorczyca, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wydział Architektury
  4. Doświadczenia  SGGW – dr  inż. arch. krajobrazu Jan Łukaszkiewicz, dr inż. arch. krajobrazu Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  5. How to teach Landscape Architecture – presentation of the outcomes of the international project done by academics from Finland, Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania –  mgr Vaida Vaitkute Eidimtiene, mgr Linas Daubaras, Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences
  6. Zajęcia terenowe – dr inż. arch. krajobrazu Jerzy Wojtatowicz, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wydział Architektury
  7. Praca w grupie – dr inż. arch. krajobrazu  Lidia Ozimkowska, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wydział Architektury

W dyskusji nt. specyfiki kształcenia na studiach o profilu praktycznym, która odbyła się w ostatniej części obrad, najwięcej uwagi poświęcono praktykom zawodowym. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie tematyki, przebiegu i organizacji praktyk, zaproponowano także kilka nowych rozwiązań do wykorzystania w przypadku praktyk na studiach o profilu praktycznym. Stwierdzono jednak zgodnie, że umożliwienie studentom odbycia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych stanowi wielkie wyzwanie organizacyjne. 

Zebrani uznali za konieczne kontynuowanie działań na rzecz obrony istnienia tytułu zawodowego „architekt krajobrazu”.

Udostępnij wpis:

7 lutego 2019