II edycja studiów podyplomowych SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII

II edycja studiów podyplomowych SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII

IMG 7342

WSEiZ poszerzyła ofertę edukacyjną o nowatorskie w skali kraju studia podyplomowe z zakresu efektywnego gospodarowania energią i promowania postaw proekologicznych – SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII (SME).

Projekt Samorządowy Menedżer Energii realizowany wraz z MAZOWIECKĄ AGENCJĄ ENERGETYCZNĄ współfinansowany jest ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE.

Studia podyplomowe SME kierowane są do urzędników samorządu terytorialnego, pracowników lub kandydatów na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych.

Celem studiów podyplomowych SME jest pozyskanie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, a także z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki w gminie.

Dokładne informacje o projekcie znajdują się na stronie www.sme.wseiz.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA – O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Udostępnij wpis:

18 sierpnia 2014