RZEŹBA W WSEiZ

RZEŹBA W WSEiZ

IMG 7342

WSEiZ zaprasza na finisaż wystawy prac z Pracowni Rzeźby WSEiZ przygotowanych pod kierunkiem prof. zw. Witolda Surowieckiego.

Finisaż odbędzie się 15 maja 2017 r. o godz. 14:00 w Galerii WSEiZ przy ul. Rejtana 16 w Warszawie.

Na wystawie zaprezentowane zostały prace studentów kierunku Architektura Wnętrz, wykonane w Pracowni Rzeźby WSEiZ pod kierunkiem prof. zw. Witolda Surowieckiego.
Ekspozycja przedstawia część z zadań, które prof. Surowiecki stawia w Pracowni studentom Architektury Wnętrz. Prace możemy oglądać w formie plansz, modeli oraz prezentacji fotograficznej.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy, której kurator prof. zw. Witold Surowiecki w swej długoletniej działalności dydaktycznej, m.in. w warszawskiej ASP, był wykładowcą wielu znakomitych dydaktyków pracujący
obecnie na Wydziale Architektury WSEiZ.

PROF. ZW. WITOLD SUROWIECKI
Urodzony w Zakopanem, gdzie kończy Liceum Technik Plastycznych pod dyrekcją Haliny i Antoniego Kenarów.
Studia rozpoczyna w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Rzeźby. Naukę pobiera kolejno u prof. Ludwiki Nitschowej i prof. Mariana Wnuka. Edukacje w ASP kończy otrzymując dyplom z wyróżnieniem.
Po studiach zostaje zaangażowany na stanowisko asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz (ASP w Warszawie), gdzie współpracuje z prof. Kazimierzem Nitą.
Z upływem lat awansuje na stanowisko adiunkta, docenta, profesora zwyczajnego. Ostatecznie z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymuje tytuł profesora zwyczajnego.

Jednym z najważniejszych zajęć prof. Surowieckiego jest dydaktyka. Ponadto realizuje się w dyscyplinach jak: rzeźba, wzornictwo, grafika, rysunek, fotografia, w których bierze udział w licznych wystawach i konkursach, m.in. wystawy rzeźby, znaczków pocztowych czy plakatów.
W konkursach graficznych uzyskuje nagrody i realizuje np. logotypy: „Petrochemia”, „Telimena”, „Centralny Instytut Opakowań”.
Współpracuje z prof. Tadeuszem Łodzianą, Aliną Szapocznikow, Romanem Cieślewiczem, Jerzym Sołtanem. Z Ryszardem Kozłowskim projektuje i realizuje Pomnik Powstańców AK „Parasol” na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Dla Wydawnictwa Związków Zawodowych projektuje i realizuje plakaty o tematyce BHP. Przez wiele lat współpracuje z Ministerstwem Łączności projektując znaczki pocztowe oraz inne pocztowe wydawnictwa. Współpracuje także z Zakładami Art. Badawczymi przy ASP, a dla Wydawnictwa „Przegląd Artystyczny” prowadzi kronikę wydarzeń (artystycznych) w Warszawie.
Za osiągnięcia dydaktyczne w warszawskiej ASP zostaje wielokrotnie wyróżniony, m.in. nagrodami Ministra Kultury III i II stopnia. Od Ministra Kultury otrzymuje również stypendium na wyjazd do Holandii. Odznaczony Krzyżem Zasługi Srebrnym i Złotym.
Po latach pracy na ASP przechodzi na emeryturę. Ani na chwilę jednak nie przerywa działalności dydaktycznej. Pracuje w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, a od roku 2008 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, gdzie prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Architektury.

Udostępnij wpis:

12 maja 2017