Ruszyła X edycja konkursu dla Młodych Architektów

Konkurs
Szanowni Studenci kierunku Architektura,
w imieniu Rady Naukowej i Redakcji miesięcznika „Builder” zapraszamy do udziału w Konkursie dla Młodych Architektów – BUILDER FOR THE YOUNG ARCHITECTS 2022-2023, który wystartował 1 października 2022 r.

Konkurs dla Młodych Architektów to jeden z najbardziej prestiżowych, ogólnopolskich konkursów, dedykowany studentom, młodym absolwentom wydziałów architektury oraz młodym architektom w ich twórczym, zawodowym rozwoju. W ramach Konkursu zostają wyłonieni autorzy najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektu, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

 

ZADANIE ARCHITEKTONICZNE: WYZWANIE MŁODEGO ARCHITEKTA
Architektoniczny projekt koncepcyjny stanowiący dla autora (autorów) wyzwanie i będący autorskim spojrzeniem na architekturę.

Zakres projektu:
Autorska odpowiedź młodego architekta będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie. Powinna być zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.

 

WYZWANIE DLA WYZWANIA

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. EWA KURYŁOWICZ
PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY KONKURSU KDMA,
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES, POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
FUNDACJA IM. STEFANA KURYŁOWICZA

Po okresie studiowania w formule zdalnej, hybrydowej przechodzimy szczęśliwie do trybu stacjonarnego – chciałoby się rzec – normalnego. Wkraczanie w dyscyplinę architektury dla studentów coraz częściej odbywa się poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem projektowania architektonicznego w pracowniach i studiach projektowych  w szkołach architektonicznych. Projekty tzw. kursowe powstają w procesie wspartym dyskusjami w grupach studentów, w towarzystwie seminariów i wykładów. Niejednokrotnie w takim trybie grupy studenckie uczestniczą w konkursach, również międzynarodowych, pracując w zespołach uformowanych dla celu opracowania projektu w ramach rywalizacji. Projekty dyplomowe powstają również we współpracy z promotorem i nigdy nie są efektem pracy czysto indywidualnej osoby autora/ki. Na czym zatem może polegać wyzwanie dla młodego architekta/tki prezentującego indywidualnie w konkursie o takim przesłaniu projekt, będący efektem pracy wspólnej przynajmniej dwóch osób (dyplomanta/tki i promotora/ki), prezentowany już publicznie podczas obrony pracy, opatrzony komentarzami recenzentów i szkolnych komisji oceniających? Czy wyzwaniem jest tu tylko wyjście z tym projektem poza mury szkoły? To chyba za mało. Musimy pamiętać, że formalna edukacja architektoniczna, choć teraz wymagana do wykonywania zawodu, nie była zawsze warunkiem jego twórczego praktykowania. Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Tadao Ando nie aspirowali do żadnych formalnych architektonicznych stopni w drodze uzyskiwania dyplomów. Sami wyznaczali sobie cele, profil własnych studiów i sposób doskonalenia własnego wchodzenia w świat projektantów – najczęściej poprzez konkursy. Można powiedzieć, że ich cele stanowiły wyzwania per se.  Nie namawiam do porzucenia zdobywania edukacji architektonicznej w wymagany obecnie sposób. Pragnę zwrócić uwagę, że nie każdy obroniony projekt dyplomowy w swoim temacie zawiera ideę, którą można prezentować jako wyzwanie właśnie. Przygotowanie pracy na konkurs musi zatem obejmować wyraźne i jednoznaczne wskazanie podjętego wyzwania a narracja prezentacji musi podążać za jego sformułowaniem, uzasadnieniem i obroną.

Czym jest w istocie wyzwanie w obszarze projektowania architektonicznego? Jakie wyzwania warto podjąć aby naprawić świat w takim zakresie jaki jest dostępny dla architekta? Jakich szerszych zagadnień dotyczy podjęte działanie i na czym polega odwaga tego wyzwania? Takiej rekapitulacji będziemy oczekiwać w prezentacjach projektów nadsyłanych na kolejną edycję KDMA BUILDER. Zatłoczone miasta, gwałtownie starzejące się społeczeństwa, kryzys klimatyczny, agresja i wojny, społeczne konflikty światopoglądowe stanowią niestety kontekst naszych działań jako architektów we współczesnym świecie. Jak prezentowany przez Was projekt odnosi się do tak sformułowanych wyzwań? A może znajdziecie inny obszar problemów, z którymi poprzez swój projekt chcecie podjąć zmagania? Jakie są tu precedensy? Czy jesteście pierwsi w tej walce? Czekamy z nadzieją i wielkim zainteresowaniem na nowe pomysły dla ulepszenia świata, precyzyjnie sformułowane i odnoszące się: do smutku i radości, piękna i brzydoty, prawdy i fałszu, koegzystencji z przyrodą i harmonii życia wśród ludzi i wszelkich innych zauważonych problemów w różnych sposobach ich ujęcia. Zawsze z optymizmem, spostrzegawczością i sympatią, odważnie i odpowiedzialnie.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA PRACY

KROK 1.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt. Zastanów się, czy posiadasz projekt, który był dla Ciebie wyzwaniem architektonicznym/inżynierskim lub też czy chciałbyś przygotować taką pracę specjalnie na Konkurs KDMI/KDMA. Jeśli zgłosisz do konkursu pracę dyplomową lub semestralną (jak dopuszcza regulamin), pamiętaj aby wyraźnie określić WYZWANIE, jakie zostało przyjęte w realizacji danego projektu, odpowiadając na pytania: Czym jest dla Ciebie wyzwanie w projekcie dyplomowym, czym jest w istocie wyzwanie w obszarze projektowania architektonicznego i projektu inżynierskiego? Na czym polega odwaga tego wyzwania ? Takiej rekapitulacji będzie oczekiwać Kapituła KDMA i KDMI w prezentacjach projektów nadsyłanych do konkursów. Podczas wgrywania pracy, na platformie b4f.buildercorp.pl znajdziesz specjalnie wyznaczone miejsce na opisanie wyzwania.

KROK 2.

Jeżeli zdecydowałeś się wziąć udział w Konkursie, zarejestruj się jak najszybciej na platformie b4f.buildercorp.pl. Dzięki wcześniejszej rejestracji będziesz na bieżąco otrzymywać wszystkie informacje związane z przebiegiem Konkursu oraz materiały edukacyjne. Zaobserwuj nas na Facebooku aby być na bieżąco: https://www.facebook.com/4YoungArchitects/;

KROK 3.

Poszerz swoją pracę o dodatkowy zakres materiałowo-technologiczny. Jako Uczestnik Konkursu samodzielnie podejmujesz decyzję, które materiały lub technologie oferowane przez firmy wskazane przez Organizatora mógłbyś wykorzystać w swojej pracy konkursowej.

KROK 4.

Zapoznaj się z produktami i technologiami każdego z Partnerów. Znajdziesz je na firmowych stronach www. Wykaz firm poniżej:

PARTNERZY PROGRAMU BUILDER FOR THE YOUNG ARCHITECTS:

PERI Polska Sp. z o.o. – www.peri.com.pl
Ponzio Polska Sp. z o.o. – www.ponzio.pl
Cemex Polska Sp. z o.o. – www.cemex.pl
H+H Polska Sp. z o.o. – www.hplush.com.pl
Soudal Sp. z o.o. – www.soudal.plwww.domszczelny.pl
Saint-Gobain Glass – www.saint-gobain-glass.pl
Grupa Velux – www.velux.pl
King Klinkier Przysucha SA – www.kingklinker.pl

 

KROK 5.

Zastanów się, w jaki sposób mógłbyś wzbogacić swój projekt poprzez zastosowanie produktów i technologii wskazanych firm.

KROK 6.

Przygotuj krótkie uzasadnienie zastosowanych produktów lub technologii. Możesz wskazać na jakie właściwości/cechy rozwiązań/produktów zwróciłeś szczególną uwagę i dlaczego. Podczas wgrywania pracy w aplikacji B4F będziesz miał do wypełnienia specjalne pola, w które skopiujesz swoje uzasadnienia. Możesz, ale nie musisz uwzględniać tych rozwiązań w dokumentacji projektowej

KROK 7.

Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie prace z opisami w języku polskim. Pracę konkursową możesz przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy b4f.buildercorp.pl. Tam wgrasz niezbędne elementy pracy. Nie musisz wgrać pracy za jednym razem. Możesz to robić etapowo. Wszystkie wprowadzone dane oraz uzupełnienie i poprawki każdorazowo się zapisują. Pamiętaj, że w I etapie prace mają pozostać dla Kapituły anonimowe, dlatego żaden z elementów wgrywanej przez Ciebie pracy (opisy, grafiki, wizualizacje itp.) nie może zawierać danych osobowych. Na platformie znajdziesz wskazówki dotyczące wymagań technicznych wgrywanych plików.

KROK 8.

Przed zatwierdzeniem pracy sprawdź, czy uzupełniłeś poprawnie wszystkie pola. Jeśli uznasz, że wszystko jest gotowe, kliknij przycisk: ZATWIERDŹ I PRZEŚLIJ NAM SWOJĄ PRACĘ. UWAGA: Autor może przygotować dodatkową prezentację swojego wyzwania architektonicznego lub inżynierskiego w formie wideo, kolażu, makiety, fotografii.

Termin zgłaszania prac upływa 14 LUTEGO 2023 r. 

SPRAWDŹ REGULAMIN

ZOBACZ, JAKIE NAGRODY NA CIEBIE CZEKAJĄ

>>>ZAREJESTRUJ SIĘ DO UDZIAŁU W KDMA<<<

>>>ZGŁOŚ SWOJĄ PRACĘ <<<

builder

Udostępnij wpis:

13 stycznia 2023