Ruszyła rekrutacja na studia II-go stopnia w WSEiZ!

Rekrutacja
Ruszyła rekrutacja na studia II-go stopnia w WSEiZ!

Rekrutację prowadzimy na kierunkach: Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Budownictwo, Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Rekrutacja w WSEiZ to krótki proces – wystarczy 1 wizyta w Rektoracie!

Od studiowania dzieli Cię tylko 5 prostych kroków:
1. Zarejestruj się on-line (REKRUTACJA ONLINE);
2. Telefonicznie lub mailowo umów wizytę w Rektoracie WSEiZ;
3. Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni;
4. Złóż dokumenty :
• wypełniony i wygenerowany z rekrutacji on-line kwestionariusz,
• oryginał dowodu osobistego (do wglądu, w celu weryfikacji danych),
• jedno aktualne i podpisane zdjęcie, na jasnym tle,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. Zaświadczenie obowiązuje tylko kandydatów zapisujących się na kierunek studiów Ochrona Środowiska,
• oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu (nie wymagamy dostarczenia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej),
• potwierdzenie uiszczenia opłat związanych z procesem rekrutacji;
5. Podpisz umowę!

Gratulacje jesteś wpisany/a na listę studentów!

Pamiętaj, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zapisy prowadzimy po umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

Więcej informacji o rekrutacji znajdziesz na stronie rekrutacji.

 

Udostępnij wpis:

17 stycznia 2022