Rusza konkurs na najlepsze prace magisterskie - Nagroda NIAiU 2022

Rusza konkurs na najlepsze prace magisterskie - Nagroda NIAiU 2022
Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością to konkurs dla absolwentów różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2021/2022. Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich. 

 

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. 

W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury. 

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych. 

 

Nagrody 

I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł 

I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł 

Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł 

 

Jurorzy w kategorii projekt: 

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof.PŁ (Dyrektor NIAiU) 

arch. Magdalena Federowicz-Boule 

dr arch. Jerzy Grochulski 

Jurorzy w kategorii teoretycznej: 

dr arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU) 

mgr Tomasz Fudala (kurator MSN) 

dr hab. Marta Leśniakowska, prof. (IS PAN) 

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: 

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2022), do 7 września 2022 r. do godz. 16.00. Decyduje data doręczenia pracy do siedziby Instytutu. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 października 2022 roku. 

Więcej informacji na: https://niaiu.pl/dzialalnosc/nagroda-niaiu-2022/

konkurs""

 

Udostępnij wpis:

23 czerwca 2022