Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo,

w dniu 15 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464).

Oznacza to między innymi, że:
1. Zostanie przywrócona możliwość:

  • przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich,
  • kierowania nauczycieli akademickich na badania okresowe lub badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;

2. Legitymacje studenckie, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.

Obowiązujące, szczególne zasady dotyczące organizacji zajęć zdalnych oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się (w tym zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych), obowiązują do końca semestru letniego 2020/2021.

Od nowego roku akademickiego tj. 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje, co do zasady, powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni.
W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Udostępnij wpis:

18 sierpnia 2021