ROK AKADEMICKI 2016/2017 ZAINAUGUROWANY

ROK AKADEMICKI 2016/2017 ZAINAUGUROWANY

IMG 7342

W dniu 5 października 2016 r. w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Rejtana 16 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017.

 

Program uroczystości prezentował się następująco:

• Wprowadzenie Sztandaru Uczelni

• Hymn państwowy

• Otwarcie Uroczystości przez Założyciela Uczelni PREZYDENTA WSEiZ prof. dr. hab. inż. Jana Misiaka

• Przemówienie inauguracyjne JM Rektor doc. dr Moniki Madej

• Immatrykulacja studentów

• Wręczenie nagród i wyróżnień

• Wręczenie dyplomów ukończenia studiów

• Wykład inauguracyjny Prof. Przemysława Krajewskiego pt. Pejzaż jako niewyczerpane źródło twórczej inspiracji

• Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Modo Maiorum

Z okazji Nowego Roku Akademickiego Rektor i Senat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie składają bardzo serdeczne życzenia wszystkim pracownikom i studentom naszej Uczelni.

 

Udostępnij wpis:

7 października 2016