REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA W RAMACH WYMIANY ERASMUS

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA W RAMACH WYMIANY ERASMUS

IMG 7342


Weź udział w rekrutacji, wyjedź na Erasmusa i przeżyj przygodę życia!
Ogłaszamy uzupełniającą rekrutację na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+ (wyjazd w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21).

Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, do którego wyjeżdża student i wynosi od 450 euro do 520 euro na miesiąc (studia) oraz od 550 euro do 620 euro na miesiąc (praktyki).
Studenci posiadający prawo do stypendium socjalnego w momencie przeprowadzania kwalifikacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+, realizują mobilność w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymując zwiększone stypendium.

Studenci ostatniego roku studiów mogą wyjechać na praktyki absolwenckie w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Rekrutacja musi odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.

Lista uczelni partnerskich znajduje się TUTAJ

Formularz aplikacyjny (wraz z załącznikami) należy przesłać na adres erasmus@wseiz.pl lub złożyć osobiście w pokoju nr 6, ul. Olszewska 12, w dniach od 7 do 18 października 2020.

Więcej informacji na temat wyjazdu znajduje się TUTAJ, bądź u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+: mgr inż. Karoliny Urban i mgr Pauliny Wąż.

email: erasmus@wseiz.pl

tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131

+48 724 335 337

pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

Udostępnij wpis:

12 października 2020