REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - ERASMUS+ 2021

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - ERASMUS+ 2021

IMG 7342

Ogłaszamy uzupełniający nabór na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+
z projektu KA103-2020.

Jeśli chcesz wyjechać na studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 bądź na praktyki jeszcze w roku akademickim 2020/2021 złóż formularz aplikacyjny w terminie rekrutacji tj. do 31 marca 2021.

Wysokość stypendium zależy od kraju do którego wyjeżdża student i wynosi od 450 euro do 520 euro na miesiąc (studia) oraz od 550 euro do 620 euro na miesiąc (praktyki). Więcej o dofinansowaniu tutaj.

Studenci, posiadający prawo do stypendium socjalnego w momencie przeprowadzania kwalifikacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+, realizować będą mobilność w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. EDYCJA 2 – 2019” oraz „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 – 2020” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymując zwiększone stypendium.

Studenci ostatniego roku studiów mogą wyjechać na praktyki absolwenckie w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Rekrutacja musi odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.
Lista uczelni partnerskich znajduje się tutaj.

Formularz aplikacyjny (wraz z załącznikami) należy złożyć w pokoju nr 6 ul. Olszewska 12 u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+ : mgr inż. Karoliny Urban i mgr Pauliny Wąż lub przesłać na adres erasmus@wseiz.pl tylko od 15 marca do 31 marca 2021.

Więcej informacji na temat wyjazdu znajduje się tutaj bądź u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+: mgr inż. Karolina Urban i mgr Paulina Wąż.

email: erasmus@wseiz.pl

tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131

pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

Jeśli się wahasz przeczytaj relację studentów z wyjazdu, weź udział w rekrutacji, wyjedź na Erasmusa
i przeżyj przygodę życia!

Studia w Lizbonie

Praktyki w Brukseli

Udostępnij wpis:

15 marca 2021