REKRUTACJA STUDENTÓW NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

REKRUTACJA STUDENTÓW NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

REKRUTACJA 2014/2015

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYJAZDY NA PRAKTYKI/STAŻE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ w roku akademickim 2014/2015.

Praktyka/staż powinna się zakończyć do 30 września 2015 r.
Czas trwania praktyki/stażu: 2 miesiące.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 1. Składanie wniosków przez studentów ubiegających się o wyjazdy: od 20 marca 2015r. do 20 kwietnia 2015r.
 2. Wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12, w pokoju nr 17 lub mailowo na adres:
  rektorat@wseiz.pl
 3. Ogłoszenie listy rankingowej studentów: 30 kwietnia 2015 r.
 4. Decyzje o przyznaniu stypendiów programu Erasmus+ na praktyki/staże w roku akademickim 2014/2015 zostaną
  ogłoszone po uzyskaniu informacji z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o przydzielonych środkach.

ZASADY REKRUTACJI:

 1. O wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którzy w momencie wyjazdu będą
  zarejestrowani, co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia lub na pierwszym roku studiów drugiego
  stopnia.
 2. Dokumentem wymaganym od studentów ubiegających się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ jest
  wypełniony formularz wniosku studenta ubiegającego się o wyjazd (formularz do pobrania).
 3. Obowiązek znalezienia miejsca praktyki/stażu spoczywa na studencie. Pomocna może być Platforma ErasmusIntern.
 4. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i realizacji zagranicznych praktyk i staży znajdują się w zakładce: STREFA STUDENTA.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorkami Programu Erasmus+: dr Justyną Kłys
justyna.klys@wseiz.pl lub dr inż. Małgorzatą Leszczyńską-Domańską m.leszczynska@wseiz.pl

 

REKRUTACJA 2015/2016

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYJAZDY NA PRAKTYKI/STAŻE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016.

Studia oraz praktyki/staże powinna się odbyć w termiach: 1 lipca 2015 r. – 30 września 2016 r.
Czas trwania praktyki/stażu: min. 2 miesiące.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 1. Składanie wniosków przez studentów ubiegających się o wyjazdy: od 20 marca 2015r. do 20 kwietnia 2015r.
 2. Wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12, w pokoju nr 17 lub mailowo na adres:
  rektorat@wseiz.pl
 3. Ogłoszenie listy rankingowej studentów: 30 kwietnia 2015 r.
 4. Decyzje o przyznaniu stypendiów programu Erasmus+ na praktyki/staże w roku akademickim 2014/2015 zostaną
  ogłoszone po uzyskaniu informacji z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o przydzielonych środkach.

ZASADY REKRUTACJI:

 1. O wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którzy w momencie wyjazdu będą
  zarejestrowani, co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia lub na pierwszym roku studiów drugiego
  stopnia.
 2. Dokumentem wymaganym od studentów ubiegających się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ jest
  wypełniony formularz wniosku studenta ubiegającego się o wyjazd (formularz do pobrania).
 3. Wykaz Uczelni partnerskich.
 4. Obowiązek znalezienia miejsca praktyki/stażu spoczywa na studencie. Pomocna może być Platforma ErasmusIntern.
 5. Kwalifikacja kandydatów odbędzie się zgodnie z uczelnianymi zasadami programu Erasmus+.
 6. Studenci zakwalifikowani na wyjazd na studia zobowiązani są nawiązać kontakt z uczelnią partnerską w celu
  przygotowania w terminie dokumentów wymaganych przez tę uczelnię, w szczególności planu studiów za granicą.
 7. Studenci zakwalifikowani na praktykę zobowiązani są dostarczyć program praktyki za granicą potwierdzony przez firmę
  przyjmującą.
 8. W przypadku rezygnacji studentów zakwalifikowanych na wyjazdy lub w przypadku podpisania nowych umów
  może zostać przeprowadzona rekrutacja dodatkowa.
 9. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i realizacji zagranicznych praktyk i staży znajdują się w zakładce:
  STREFA STUDENTA.

Uwaga!
W roku akademickim 2015/2016 Studenci WSEiZ na czas pobytu NA STUDIACH za granicą w ramach programu Erasmus+, są zwolnieni z 90% opłaty czesnego!

Bardziej szczegółowych informacji dotyczących wymiany studentów w ramach programu Erasmus+ udzielają koordynatorzy programu dr Justyna Kłys justyna.klys@wseiz.pl lub dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska
m.leszczynska@wseiz.pl

Więcej inforamcji o programie ERASMUS+ w zakładce STREFA STUDENTA.

Udostępnij wpis:

18 marca 2015