REKRUTACJA POWER 2020/21

REKRUTACJA POWER 2020/21

IMG 7342


Weź udział w rekrutacji, wyjedź na Erasmusa i przeżyj przygodę życia!
Ogłaszamy uzupełniającą rekrutację na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu POWER (wyjazd w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21) dla studentów otrzymujących stypendium socjalne bądź posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasady organizacji wyjazdu na studia i na praktyki są takie same jak w ramach programu Erasmus+.
Studenci posiadający w momencie przeprowadzania rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne
w ramach Programu POWER prawo do otrzymywania stypendium socjalnego lub orzeczenie
o niepełnosprawności realizują mobilność w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymując zwiększone stypendium.

Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, do którego wyjeżdża student.
Lista uczelni partnerskich znajduje się tutaj.
Formularz aplikacyjny (wraz z załącznikami, w tym kopią orzeczenia o niepełnosprawności) należy przesłać na adres erasmus@wseiz.pl tylko w dniach od 13 do 22 listopada 2020.

Formularze aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji na temat wyjazdu znajduje się tutaj, bądź u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+: mgr inż. Karoliny Urban i mgr Pauliny Wąż:
email: erasmus@wseiz.pl
tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131
+48 724 335 337
pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

Zastanawiasz się nad wyjazdem?
Relacje byłych stypendystów poniżej:

Studia w Lizbonie
Studia w Porto
Praktyki w Brukseli

Udostępnij wpis:

13 listopada 2020