REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ROZPOCZĘTA

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ROZPOCZĘTA

Zapraszamy na studia podyplomowe w WSEiZ!

Wydział Architektury:

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ WIZUALNĄ W MARKETINGU    NOWOŚĆ!

ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI MEDYCZNYMI    NOWOŚĆ!

Wydział Ekologii:

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej    NOWOŚĆ!
Gospodarka Wodno-Ściekowa   NOWOŚĆ
Nowe i Odnawialne Źródła Energii    NOWOŚĆ!

UWAGA!

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2013, poz. 984), ukończenie studiów podyplomowych w zakresie odnawialne źródła energii uprawnia do przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), umożliwiając uzyskanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii wydawanego przez UDT.

Wydział Zarządzania:

Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higienia Pracy    NOWOŚĆ!
Rynek Energii Elektrycznej, Ciepła i Gazu w Polsce oraz w UE    NOWOŚĆ!

 

Udostępnij wpis:

17 stycznia 2014