REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA OD 15 STYCZNIA

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA OD 15 STYCZNIA

IMG 7342

Zapraszamy na studia II stopnia w WSEiZ na kierunkach:

W semestrze letnim oferujemy Państwu studia II-go na kierunkach: Architektura, Architektura Wnętrz, Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Rekrutacja na studia zaczynające się od marca rozpocznie się 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek). Zajęcia na studiach II stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja to krótki proces! Wystarczy 1 wizyta w Rektoracie WSEIZ!

 • 1Rekrutacja on-line

 • 2Złóż dokumenty

  w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz uczelniany,
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku starych matury),
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • dwa aktualne i podpisane zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Ochrona Środowiska (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie),
  • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem.
 • 3Podpisz umowę
  i dokonaj wpłaty

  • Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu podpisania umowy) na konto bankowe WSEiZ 43103015080000000800611008.
  • Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia (zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
dsf

 

Informacje telefoniczne o zasadach rekrutacji udzielane są pod numerami: 22 825 80 34/35

Dyżury Rektoratu:

Poniedziałek 08.00 – 18.00
Wtorek 08.00 – 16.00
Środa 08.00 – 16.00
Czwartek 08.00 – 16.00
Piątek 08.00 – 16.00
Sobota 08.00 – 16.00
Niedziela 08.00 – 14.00


Więcej na temat rekrutacji znajduje się tutaj.

Udostępnij wpis:

8 stycznia 2018