REKRUTACJA NA KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA TRWA!

REKRUTACJA NA KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA TRWA!

IMG 7342

Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, który łączy kształcenie z zakresu nauk przyrodniczych z wiedzą na temat zarządzania, ekonomii, nauk technicznych, rolniczych, leśnych oraz prawa. Absolwenci Ochrony Środowiska to pożądani na rynku pracy specjaliści, którzy posiadają szeroką wiedzę z wielu dziedzin. Mogą być potrzebni niemal w każdym średnim i dużym przedsiębiorstwie.

Od roku akademickiego 2018/19 studia realizowane są w dwóch blokach: inżynierskim (3,5 roku – 7 semestrów) lub licencjackim (3 lata – 6 semestrów).

Specjalności na kierunku Ochrona Środowiska I stopień

Na kierunku Ochrona Środowiska studenci wybierają jedną z 3 specjalności:

1. Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii,
 • znajomość zasad ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej,
 • sprawne i efektywne zastosowanie sposobów utylizacji, unieszkodliwiania i użytkowania odpadów.

Partnerem merytorycznym specjalności jest Mazowiecka Agencja Energetyczna.

2. Ochrona biosfery

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej,
 • zdolność opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko
  oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin,
 • sprawność w planowaniu i zarządzaniu obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody,
  a także zagospodarowaniu obszarów o wysokich walorach przyrodniczych,
 • biegłość w prowadzeniu monitoringu środowiska.

Partnerem merytorycznym specjalności jest Kampinoski Park Narodowy.

3. Efektywność energetyczna

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność przeprowadzania audytu energetycznego,
 • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z wykorzystaniem wiedzy z zakresu gospodarki energetycznej,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Partnerem merytorycznym specjalności jest Veolia, Mazowiecka Agencja Energetyczna oraz Płoński Klaster Energii.

Perspektywy zatrudnienia dla absolwenta Ochrony Środowiska:

Absolwenci Ochrony Środowiska w WSEiZ mogą pracować m.in. w: administracji rządowej i samorządowej, instytucjach edukacyjnych i naukowych, biurach projektowych, inspektoratach ochrony środowiska, zakładach przemysłowych, laboratoriach, firmach konsultingowych, a nawet w mediach i wydawnictwach branżowych.

Więcej informacji na temat kierunku Ochrona Środowiska znajduje się tutaj.

  

Na zdjęciu: Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach.

Udostępnij wpis:

26 lipca 2018