UTRATA LĄDOLODU - KRIOSFERA TOPNIEJE CORAZ SZYBCIEJ

UTRATA LĄDOLODU - KRIOSFERA TOPNIEJE CORAZ SZYBCIEJ

IMG 7342

W latach 1994-2017 Ziemia straciła aż 28 trylionów ton lodu – jest to równowartość tafli o powierzchni całego Zjednoczonego Królestwa oraz grubości 100 metrów.

Wyniki globalne udało się oszacować dzięki danym satelitarnym – jest to pierwsza analiza przeprowadzona w ten sposób, a biorąc pod uwagę bezkres kriosfery okazuje się, że przy użyciu odpowiednich metod numerycznych – najlepsza.

Straciliśmy, ale co dokładnie?
7,6 Tt* arktycznego lodu morskiego, 6,5 Tt szelfów lodowych, 6,1 Tt lodowców górskich, 3,8 Tt Grenlandii, 2,5 Tt pokrywy lodowej Antarktydy oraz 0,9 Tt antarktycznyego lodu morskiego
– to wszystko przez zaledwie 3,2-procentową nadwyżkę energii pochłoniętej przez Ziemię z powodu ocieplenia klimatu.

* 1 Tt = 1 000 000 000 000 000 kg.

Naukowcy pod kierunkiem University of Leeds ustalili, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat tempo utraty lodu wzrosło z 0,8 Tt rocznie do 1,3 Tt.

Tak wielka utrata podnosi poziom mórz, zwiększa ryzyko powodzi oraz grozi zniszczeniem siedlisk dzikiej fauny.
Pomiarów dokonał zespół badawczy składający się z University of Edinburgh, University College London oraz specjalistów data science Earthwave, a wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „European Geosciences Union’s journal The Cryosphere”.
Badania zostały sfinansowane przez Brytyjską Radę ds. Badań nad Środowiskiem Naturalnym (UK Natural Environment Research Council) i dowiodły, że w ciągu 23-letniego badania tempo utraty lodu wzrosło o 65%, a głównym powodem jest wzrost utraty pokrywy lodowej na Antarktydzie i Grenlandii.

Badanie objęło 215 000 lodowców górskich z całego świata, polarne pokrywy lodowe na Grenlandii i Antarktydzie, szelfy lodowe pływające wokół Antarktydy oraz lód morski dryfujący na Oceanie Arktycznym i Południowym.

Podczas, gdy głównym czynnikiem powodującym spadek ilości lodu morskiego w Arktyce i lodowców górskich na całej kuli ziemskiej było podniesienie temperatury atmosferycznej, tak topnienie pokrywy lodowej Antarktydy spowodowane zostało wzrostem temperatur atmosferycznych oraz oceanicznych.

Według dr Isobel Lawrence (University of Leeds), utrata lodu morskiego nie przyczynia się bezpośrednio do wzrostu poziomu morza, jednak ma wpływ pośredni. Jedną z głównych ról lodu morskiego w Arktyce jest odbijanie promieniowana słonecznego, co umożliwia zachować chłód na Arktyce.
W ten sposób wraz z kurczeniem się lodu morskiego oceany i atmosfera pochłaniają więcej energii słonecznej, co powoduje szybsze ocieplenie Arktyki niż gdziekolwiek indziej na planecie.

Około połowa wszystkich strat pochodziła z lodu na lądzie – w tym 6,1 Tt z lodowców górskich, 3,8 Tt z pokrywy lodowej Grenlandii i 2,5 Tt z pokrywy lodowej Antarktydy. Straty te podniosły poziom mórz na świecie o 35 milimetrów.
Szacuje się, że na każdy centymetr wzrostu poziomu morza około milion ludzi jest zagrożonych wysiedleniem z nisko położonych terenów, a społeczności lokalne zmierzą się z utrudnieniem dostępu do słodkiej wody.
Nieco ponad połowa (58%) utraty lodu pochodziła z półkuli północnej, a pozostała część (42%) z półkuli południowej.

Jeśli chcesz zadbać o przyszłość naszej planety wybierz studnia na kierunku Ochrona Środowiska:

Zapisz się na Ochronę Środowiska w WSEiZ

Linki:
www.the-cryosphere.net
www.leeds.ac.uk
tc.copernicus.org
cpom.org.uk

Udostępnij wpis:

28 stycznia 2021