RADA PRACODAWCÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA WSEiZ

RADA PRACODAWCÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA WSEiZ

IMG 7342

11.04.2019 r. odbyło się III spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania. Podczas spotkania dyskutowane były nowe zapisy w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Najistotniejszą zmianą, z punktu widzenia pracodawców i uczelni jest wydłużenie czasu praktyk na pierwszym stopniu studiów do 6 miesięcy. W radzie wzięły udział następujące firmy lub instytucje: Dekra, Veolia, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Project Energy, Polskie Towarzystwo Energetyczne.

Wszyscy Pracodawcy zgodnie stwierdzili, że dłuższe praktyki powinny odbywać się podczas ostatniego semestru studiów i powinny być połączone z pisaniem pracy dyplomowej. Potwierdzili również, że bardzo dobrą praktyką jest rozwiązywanie podczas pisania pracy dyplomowej realnie istniejących problemów pojawiających się w organizacjach. Pracodawcy wyrazili chęć organizacji praktyk dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania oraz zadeklarowali włączenie studentów w rozwiązywanie istniejących problemów w organizacjach.

Współpraca nauki z biznesem jest kluczowym czynnikiem sukcesu w rozwoju gospodarki oraz niezbędnym elementem rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Dbałość o współpracę pomiędzy uczelnią i organizacjami biznesowymi musi być stałym elementem strategii rozwoju każdej uczelni.

Udostępnij wpis:

25 kwietnia 2019