RADA PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

RADA PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

IMG 7342

W dniu 9 czerwca 2016 r. odbyło się VIII spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W spotkaniu prowadzonym przez p. Dziekan dr inż. Małgorzatę Leszczyńską-Domańską i Prodziekana dr. inż. Bogdana Gorczycę uczestniczyło 12 przedstawicieli firm należących do Rady Pracodawców. 

Program spotkania przewidywał m.in.: przedstawienie informacji nt. działalności Wydział, omówienie aktualnych zjawisk na rynku pracy i oczekiwań pracodawców, ogłoszenia zmiany profilu studiów prowadzonych przez Wydział na profil praktyczny, udziału pracodawców w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

W trakcie spotkania pracodawcy potwierdzili przydatność praktycznych umiejętności zdobywanych przez absolwentów WSEiZ, wskazując przy tym na istotną rolę praktyk zawodowych. Optowali również za ich realizacją w możliwie jak najdłuższych odcinkach czasowych.

W związku z planowaną zmianą profilu wybranych kierunków studiów na profil praktyczny, większość uczestników spotkania zadeklarowała gotowość uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w naszej Uczelni. Przedyskutowano również możliwość opracowania nowych programów studiów podyplomowych.

 

 

Udostępnij wpis:

10 czerwca 2016