PRZESTRZEŃ WSPÓLNA JEST WARTOŚCIĄ 2020

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA JEST WARTOŚCIĄ 2020

IMG 7342

Studenci architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie znów na tapecie!
Za nami trzecia edycja konkursu „Przestrzeń Wspólna jest Wartością”. Wyróżnienie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w kategorii „projektowa praca magisterska” otrzymała Pani Marta Jabłońska.

„Praski szew” to projekt wielofunkcyjnej tymczasowej zabudowy uzupełniającej w zwartej tkance miejskiej jako element integrujący społeczność na Pradze Północ opracowany pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Sikorskiej.


Co wyjątkowego jest w „Praskim Szwie”?

Według jury konkursu, świadomość zmienności potrzeb użytkowych jest w projekcie podstawą do poszukiwań rozwiązań technicznych pozwalających na elastyczne modyfikowanie funkcji podążającej w ślad za nową formułą życia człowieka. Modułowość zaproponowanego rozwiązania jest przykładem dobrej optymalizacji działań inwestycyjnych, które nakierowane na realizacje zmieniających się potrzeb społeczeństwa, zachowują racjonalność ekonomiczną.
Nowa, zaproponowana w projekcie funkcja uatrakcyjnia ofertę życia w skupisku miejskim i szanuje podmiotowość użytkowników, daje podstawy do eksponowania potrzeb jako determinant układu przestrzennego.
Praca, szanując reguły projektowania zrównoważonego odpowiada wyznaczonemu w dyskursie zawodowym kierunkowi zmian w sposobie wykonywania zawodu architekta jako uczestnika ogólnoświatowej formy poszukiwania wartości chroniących zasoby naturalne.

Udostępnij wpis:

5 listopada 2020