PRZEDSTAWICIELE BIAŁORUSKIEJ NAUKI I BIZNESU W WSEIZ

PRZEDSTAWICIELE BIAŁORUSKIEJ NAUKI I BIZNESU W WSEIZ

IMG 7342

W dniu 09. czerwca 2014 r. w WSEiZ odbyło się spotkanie przedstawicieli Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Mińsku i Centrum Inżynieryjno-Ekologicznego „Belinecomp” w Nowopołocku (Białoruś) z Władzami i przedstawicielami nauczycieli WSEiZ w celu nawiązania współpracy naukowo-dydaktycznej.

Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Mińsku reprezentował: Prorektor – Prof. dr Ihar Voitau. Centrum Inżynieryjno-Ekologiczne „Belinecomp” w Nowopołocku reprezentował: Dyrektor Boris Iofik. Władze WSEiZ reprezentowali: Prezydent – prof. dr hab. inż. Jan Misiak, Rektor – doc. dr Monika Madej, Prorektor – dr Justyna Kłys.

Udostępnij wpis:

13 czerwca 2014