PRZEDŁUŻENIE ZDALNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ DO 30.IX.2020 r.

PRZEDŁUŻENIE ZDALNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ DO 30.IX.2020 r.

IMG 7342


Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że ograniczenie funkcjonowania Uczelni będzie kontynuowane do dnia 30 września 2020 r., a zdecydowana większość zajęć nadal będzie prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Według wspomnianego rozporządzenia w siedzibie Uczelni mogą zostać przeprowadzone zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być zrealizowane w sposób zdalny. Do takich zajęć należą m.in.: zajęcia laboratoryjne czy zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych.

Informujemy, że z zgodnie z wytycznymi MNiSW od czerwca br. Uczelnia planuje realizację części zajęć laboratoryjnych i terenowych przewidzianych w semestrze letnim (m.in. laboratoria z chemii i geodezji).
Szczegółowe informacje o organizacji ww. ćwiczeń znajdziecie Państwo wkrótce w swoich rozkładach zajęć (Rozkłady Zajęć i Ogłoszenia Dziekanatów).
Prosimy także o zapoznanie się z zaleceniami dla studentów i nauczycieli akademickich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć laboratoryjnych

.

Przypominamy, że informacje o zasadach i formach kształcenia zdalnego w WSEiZ znajdziecie Państwo w artykule PRAKTYCZNE INFORMACJE NA TEMAT ZDALNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ W WSEiZ

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne społeczności akademickiej WSEiZ prosimy o stosowanie się do zaleceń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które znajdują się na stronie
www.gov.pl/web/koronawirus oraz o ograniczenie wizyt na terenie Uczelni. Aby wizyta w WSEiZ była bezpieczna i komfortowa zarówno dla Państwa, jak i pracowników serdecznie prosimy o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do budynków (płyny do dezynfekcji znajdują się w portierniach budynków przy ul. Olszewskiej i przy ul. Rejtana).

Udostępnij wpis:

25 maja 2020