Projekty studentów - Rewitalizacja zespołu urbanistycznego, centrum Piaseczna

Projekty

Wraz z kończącym  się rokiem akademickim, nadeszły egzaminy i rozliczenia semestrów. Studenci kierunku Architektura (IV semestr) podczas ostatnich zajęć przeprowadzili w zespołach prezentacje swoich projektów.

Projekty dotyczyły rewitalizacji zespołu urbanistycznego – centrum Piaseczna. Zajęcia prowadził dr inż. arch. Edward Kołakowski, prof. WSEiZ.

Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonanych przez studentów projektów.

 

 

Udostępnij wpis: