PROJEKT "ZASPOKAJANIE POTRZEB STUDENTÓW WSEiZ W ZAKRESIE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO"

PROJEKT WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO"

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, która trwa od marca 2020 roku, życie każdego z nas niewątpliwie uległo zmianie. Praca i nauka przeniesione zostały do wirtualnej rzeczywistości. Przez liczne obostrzenia relacje międzyludzkie zostały ograniczone do minimum, a nawet zupełnie ustały. Pandemia koronawirusa SARS-CoV 2 okazała się bardzo groźna w skutkach nie tylko pod względem następstw choroby COVID-19, ale także pod kątem społecznym, socjologicznym i psychologicznym.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Władze Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie podjęły decyzję o zorganizowaniu wsparcia w zakresie psychologicznym, skierowanego do Studentów Uczelni.

Projekt „Zaspokajanie potrzeb studentów WSEiZ w zakresie wsparcia psychologicznego” rozpoczął się w maju 2021 roku. Do projektu zostali zaangażowani wieloletni współpracownicy Uczelni – dr hab., prof. APS Michał Kwiatkowski oraz mgr Bronisław Świątkowski.

Pierwszym etapem wydarzenia było udostępnienie Studentom WSEiZ ankiety, w której wskazywali potrzeby w zakresie wsparcia psychologicznego. Kolejnym krokiem był wykład otwarty, który odbył się 10.06.2021. Wykład miał na celu wprowadzenie uczestników spotkania w problematykę stresu oraz jego skutków w życiu codziennym.

Na następne wydarzenia realizowane w ramach Projektu będą składały się cykle wykładów wraz z warsztatami. W części pierwszej – wykładzie – uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę, która następnie będzie pogłębiana w ramach warsztatów. Wykłady mają charakter otwarty natomiast warsztaty organizowane są dla grupy 12 osób i będą odbywały się za pomocą platformy MSTeams (po uprzednim zalogowaniu się na konto uczelniane).

Zapraszamy do udziału i skorzystania ze wsparcia przygotowanego specjalnie na Państwa potrzeby!

Udostępnij wpis:

15 czerwca 2021