Projekt aktywizacji zawodowej osób w spektrum autyzmu

Projekt aktywizacji zawodowej osób w spektrum autyzmu

Fundacja asperIT zajmująca się aktywizacją zawodową osób w spektrum autyzmu wystartowała właśnie z nową edycją bezpłatnego projektu.

Najbliższa edycja prowadzona jest w Warszawie w partnerstwie z międzynarodową firmą Procter & Gamble. Oznacza to, że wybrani beneficjenci projektu mają szansę otrzymać propozycję płatnego stażu, a potem zatrudnienia w działach naszego partnera.

Jak wygląda projekt? 

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji odbywają serię szkoleń społecznych, na których pracują nad lepszym poznaniem siebie, swoich możliwości i ograniczeń wynikających z diagnozy oraz uczą się zasad współpracy w środowisku zawodowym. Uczestnicy odbędą także serię szkoleń technicznych rozwijających kompetencje związane z pracą w centrach planowania, m.in. w zwinnych metodach zarządzania – Scrum, pracą z dokumentacją celną, archiwizacją danych, czy poruszaniem się w środowisku informatycznym w miejscu pracy. Wybrani uczestnicy mogą otrzymać propozycję odbycia płatnego stażu zawodowego w oddziałach firmy Procter & Gamble, a po jego zakończeniu otrzymać zaroszenie do rekrutacji do pracy. Spotkania będą odbywać się stacjonarnie w Warszawie.

Zapisy potrwają do 31 maja 2022 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji przed czasem, jeśli lista kandydatów zapełni się wcześniej. Warto nie czekać do ostatniej chwili.

Link do zapisów i więcej szczegółów:  https://bit.ly/3rUCecG

Udostępnij wpis:

11 maja 2022