Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine”

Program stypendialny

Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine” skierowany jest do kształcących się na terenie Polski ukraińskich studentek, doktorantek i absolwentek szkół średnich (rozpoczynających jesienią 2022 studia techniczne), które z powodu trwającej na Ukrainie wojny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

Na program składają się:

10-miesięczne stypendium finansowe w wysokości 20 000 zł brutto (wypłacane jednorazowo do 31.11.2022 r.),

warsztaty z umiejętności technicznych i miękkich z ekspertami Intel Technology Poland,

sesje doradztwa zawodowego oraz udział w mentoringowym Programie Buddies,

oraz bezpłatny udział w Perspektywy Women in Tech 2023 – największym w Europie i Azji wydarzeniu dla kobiet w STEM, Tech & IT.

Do programu  “New Technologies for Women – Ukraine” mogą aplikować:

  • pochodzące z Ukrainy studentki oraz doktorantki kształcące się na polskich uczelniach technicznych i uniwersyteckich na kierunkach STEM (lista uczelni i kierunków),
  • pochodzące z Ukrainy absolwentki liceum, rozpoczynające studia w obszarze STEM w roku akademickim 2022/2023,
  • kandydatki powinny znać język angielski w stopniu komunikatywnym,
  • posiadać status studentki/doktorantki przez cały następny rok akademicki,
  • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studentki/doktorantki.

Rekrutacja do programu “New Technologies for Women – Ukraine” jest dwuetapowa i składa się z następujących części:

  • ETAP I (od 16 sierpnia do 10 września 2022) – przyjmowanie wniosków on-line poprzez formularz elektroniczny na stronie Projektu: www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/  oraz weryfikacja formalna wniosków.
  • ETAP II (do 20 października 2022) – wyłonienie 50 laureatek w drodze konkursu zgłoszeń.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 10 września 2022 r.

 

Więcej o programie:  www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/

perspektywy""

 

Udostępnij wpis:

6 września 2022