Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością”

Program
Szanowni Państwo,

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Realizuje program „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”. Jest to stały program miejski.

Skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Warszawy, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (lub dokumenty równoważne).

Asystenci wspierają osoby m.in. w:

 • dojazdach w wybrane miejsca m.in. do pracy, na rehabilitację, do szkoły lub na uczelnię,
 • korzystaniu z zajęć sportowych,
 • uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych,
 • załatwianiu spraw urzędowych, wizycie na poczcie lub przychodni zdrowia,
 • nawiązaniu kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
 • domu – w czynnościach sprawiających trudność np. sprawdzenie daty ważności lekarstw, produktów spożywczych, pomoc w obsłudze sprzętów itp.

Ważne informacje:

 • asystent nie wykonuje czynności w zastępstwie za osobę z niepełnosprawnością; wspiera w tych obszarach, w których odbiorca usługi nie jest samodzielny ze względu na niepełnosprawność,
 • nie wykonuje czynności asystenckich na terenie uczelni,
 • usługi asystenckie realizowane są 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 – 22:00,
 • odbiorca usług może korzystać z usług asystenckich w wymiarze do 10  godzin w tygodniu,
 • usługi asystenckie są bezpłatne,
 • usługi obywają się na terenie Warszawy.

 

Zapotrzebowanie na usługi asystenta można zgłosić telefonicznie pod numerem: (22) 277 49 89 lub za pomocą poczty elektronicznej: asystent@um.warszawa.pl

Zgłoszenie wymaga przekazania konsultantowi danych – m.in. imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu, rodzaju niepełnosprawności oraz zakresu, celu i czasu trwania usługi asystenckiej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie:   https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/program-asystent-osoby-z-niepelnosprawnoscia

warszawa

Udostępnij wpis:

20 marca 2023