PROFESOR WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA, DR HAB. INŻ. MAREK GROMIEC POWOŁANY NA CZŁONKA PROŚ


Profesor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, dr hab. inż. Marek Gromiec, na mocy Zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 19 marca 2021 roku, powołany został na członka Państwowej Rady Ochrony Środowiska (PROŚ) na kadencję pięcioletnią.

PROŚ to organ doradczy i opiniotwórczy Ministra Klimatu i Środowiska, w którego skład wchodzi 30 osób – przedstawiciele świata nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz samorządu gospodarczego.

Do zakresu działania PROŚ należy opracowywanie opinii w sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do stworzenia warunków zrównoważonego rozwoju. Reprezentujący WSEiZ oraz Polską Izbę Gospodarczą Ekorozwój, prof. Marek Gromiec to wybitny specjalista inżynierii środowiska w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz technologii wody i ścieków.

Udostępnij wpis:

23 kwietnia 2021