PROF. DR HAB. INŻ. MAREK GROMIEC CZŁONKIEM PRGW

PROF. DR HAB. INŻ. MAREK GROMIEC CZŁONKIEM PRGW

IMG 7342


W dniu 16 czerwca 2020 r., wykładowca WSEiZ, prof. dr hab. inż. Marek Gromiec podczas posiedzenia inauguracyjnego Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V-tej kadencji (2020-2023) został powołany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka na członka PRGW.

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej jest ciałem kolegialnym podejmującym inicjatywy, opinie i wnioski dotyczące gospodarki wodnej, w szczególności w zakresie poprawy stanu zasobów wodnych, gospodarowania wodami, stanu infrastruktury wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej i suszy.

Profesor Marek Gromiec jest wybitnym specjalistą z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej. Pełnił wiele ważnych funkcji, był m.in. doradcą ministra środowiska, przewodniczącym Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Ekorozwój”, wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i wiele innych. Kierował i koordynował pracą przy dużych projektach badawczo-wdrożeniowych. Pracował za granicą, m.in. jako ekspert z ramienia ONZ.

Na Wydziale Inżynierii i Zarządzania WSEiZ prof. Marek Gromiec wykłada na kierunku Ochrona Środowiska. W dobie kryzysu klimatycznego, suszy, niedoborów wody i spadku świadomości ekologicznej cieszymy się, że tak wybitny specjalista dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, którzy dzieki temu podczas studiów zdobędą kwalifiacje aby odpowiedzialnie zadbać o środowisko.

Panie Profesorze serdecznie gratulujemy!

  

Udostępnij wpis:

25 czerwca 2020