Prof. WSEiZ, dr. Dawid Marczak uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W imieniu Władz WSEiZ, serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Profesor Dawid Marczak jest absolwentem Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie w roku 2009 uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie zoologii. W dniu 22 kwietnia 2021 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk leśnych. Tytuł ten został nadany przez Radę Naukową Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Osiągnięciem naukowym stanowiącym podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego jest monografia naukowa „Chrząszcze saproksyliczne głównych typów siedliskowych Puszczy Kampinoskiej – studium faunistyczno-ekologiczne”.
Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół faunistyki, biologii i ekologii owadów – głównie chrząszczy związanych z siedliskami leśnymi, oraz motyli, pluskwiaków i ważek. Oddzielnym nurtem są badania faunistyczne prowadzone na Półwyspie Bałkańskim i na Białorusi.

Profesor Dawid Marczak pracuje w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania od 2009 roku. W tym czasie wypromował liczne grono studentów – 43 inżynierów, 42 magistrów i 3 licencjatów. Dorobek Profesora Dawida Marczaka to ponad 100 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, ponad 30 publikacji popularno-naukowych oraz liczne audycje radiowe i telewizyjne. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz członkiem Serbskiego Towarzystwa Entomologicznego i Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. W ramach współpracy międzynarodowej dr hab. Dawid Marczak, prof. WSEiZ aktywnie współpracuje z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Nišu w południowej Serbii.

Pan Profesor jest także praktykiem w zakresie ochrony przyrody, Oprócz pracy na naszej uczelni jest Głównym Specjalistą ds. Ochrony Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym, ekspertem Państwowego Monitoringu Środowiska, wykonawcą licznych opracowań i ekspertyz związanych z ochroną przyrody i środowiska, a także ocen oddziaływania inwestycji na środowisko. Jest także konsultantem Lasów Państwowych w zakresie ochrony rzadkich bezkręgowców w zrównoważonej gospodarce leśnej.

Udostępnij wpis:

26 kwietnia 2021