PROF. WILLIAM PATRICK LINAK (U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY) NA SEMINARIUM NAUKOWYM W WSEIZ

PROF. WILLIAM PATRICK LINAK (U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY) NA SEMINARIUM NAUKOWYM W WSEIZ

IMG 7342

W dniu 30. maja 2014 r. w WSEiZ odbyło się seminarium naukowe nauczycieli akademickich i Władz Uczelni z prof. Williamem Patrickiem Linakiem reprezentującym U.S. Environmental Protection Agency. Na seminarium przedyskutowano problemy związane z szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska i energetyki, w tym zagadnienie związane z czystymi technologiami węglowymi oraz rozpoczęto rozmowy nt. ewentualnej współpracy naukowo-dydaktycznej z prof. W. P. Linakiem.

Z WSEiZ w seminarium uczestniczyli: Prezydent – prof. dr hab. inż. Jan Misiak, Rektor – doc. dr Monika Madej, Prorektor – dr Justyna Kłys, Dziekan Wydziału Ekologii – doc. dr Piotr Tomaszewski, Prodziekan Wydziału Architektury ds. ogólnych – dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Prodziekan Wydziału Architektury ds. jakości i rozwoju – dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. Roman Domański, prof. Janusz Pala oraz prof. Marek Gromiec.

Udostępnij wpis:

2 czerwca 2014