PROF. PRZEMYSŁAW KRAJEWSKI Z WIZYTĄ W DIJON

PROF. PRZEMYSŁAW KRAJEWSKI Z WIZYTĄ W DIJON

IMG 7342

Pod koniec ub.r. wykładowca WSEiZ prof. dr hab. Przemysław Krajewski odwiedził, mieszczącą się w Dijon we Francji, Państwową Wyższą Szkołę Sztuki i Designu /ENSA/. Wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus+.
Głównym celem wizyty było wygłoszenie wykładu zatytułowanego „Zniszczenie i odbudowa Warszawy 1939–1959”. Prezentacja ta, oparta głównie na materiałach fotograficznych, wywołała żywe zainteresowanie zarówno wśród profesorów,
jak i studentów obecnych na prelekcji.
W czasie pobytu w ENSA pan prof. Krajewski uczestniczył także w bloku zajęć projektowych realizowanych przez studentów III roku studiów licencjackich, które poprowadził prof. Jean Pierre Tixiera.

Dwuwydziałowa Państwowa Wyższa Szkoła Sztuki i Designu /ENSA/ w Dijon zlokalizowana w starym XVIII w. pałacu, istnieje od 1765 r. i prowadzi edukację artystyczną w systemie dwustopniowych studiów licencjackich i magisterskich, w dwóch dyscyplinach artystycznych: Sztuki i Designu (rozumianego tutaj jako szeroko pojętego Projektowania Przestrzeni zarówno prywatnej jak i publicznej).
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni prowadzą i rozwijają równolegle własne kariery naukowe i artystyczne. Ideą Uczelni jest ścisłe powiązanie całego okresu studiów z wielowątkową praktyką zawodową.
Szkoła utrzymuje partnerskie kontakty na trzech zasadniczych poziomach: regionalnym, krajowym i zagranicznym. W życiu Uczelni bardzo ważną rolę pełnią kontakty z instytucjami kultury w Dijon oraz centrami regionalnymi
na terenie całej Burgundii. Z racji swego transgranicznego położenia, Uczelnia utrzymuje także żywe kontakty z podobnymi instytucjami i uczelniami Niemiec i Szwajcarii.
Dijon jest wielką skarbnicą sztuki. Ta historyczna stolica Książąt Burgundzkich oferuje oprócz doskonale zachowanego historycznego układu miejskiego, wspaniałe muzea i galerie sztuki dawnej i współczesnej.

Jestem głęboko przekonany, że odbycie semestralnych studiów przez naszych studentów w ramach programu Erasmus na tej Uczelni przyczyni się zdecydowanie do rozwoju i wzbogacenia ich osobowości twórczej i zawodowej” stwierdza prof. Przemysław Krajewski po wizycie w Dijon.

Udostępnij wpis:

5 lutego 2016