PROF. MAREK GROMIEC Z WSEIZ NA VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM

PROF. MAREK GROMIEC Z WSEIZ NA VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM

IMG 7342

Profesor Marek Gromiec z WSEIZ  przewodniczył w dniu 9 maja 2014, jako moderator, sesji pt. „Wodociągi i Kanalizacja” na VI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

 

Podczas sesji omówiono następujące zagadnienia: zmiany strukturalno-własnościowe w branży wod-kan: tendencje konsolidacyjne; zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan: narzędzia, metody, praktyka; efektywność funkcjonowania branży wodociągowej na płaszczyźnie finansowej i organizacyjnej w Polsce i Europie; inwestycje w sektorze wod-kan w obliczu nowej perspektywy budżetowej UE oraz źródła finansowania projektów proekologicznych. W sesji uczestniczyli prezesi zarządów krajowych przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych i zaproszeni goście z zagranicy.

Udostępnij wpis:

12 maja 2014