Prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, wykładowca WSEiZ, otrzymał odznaczenie państwowe

Prof. dr hab. inż. Marek Gromiec

W dniu 13 grudnia 2022 r. odbyła się uroczystość odznaczenia prof. dr. hab. inż. Marka Gromca Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym mu przez prezydenta RP w uznaniu zasług dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na Wydziale Inżynierii i Zarządzania w WSEiZ prof. Marek Gromiec wykłada na kierunku Ochrona Środowiska.

Prof. dr hab. inż. Marek Gromiec

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej  Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Texasu w Austin, USA. Pracował za granicą: w Amerykańskim Centrum Badań Zasobów Wodnych- CRWR (USA), Międzynarodowym instytucie Analiz Systemów Stosowanych -IIASA, Technicznym Centrum Badawczym Finlandii -VTT, Azjatyckim Instytucie Technologii-AIT. Jako ekspert ONZ realizował projekty z ramienia UN HABITAT,UNIDO, CCMS NATO, wchodził w skład Komisji Hydrologii WMO. W kraju pracował w IMGW w Warszawie jako kierownik Zakładu Gospodarki Wodnej i Pełnomocnik Dyrektora. Był prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Innowacyjnego „Envirotex”, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Ekorozwój, przewodniczącym  Rady Ekofunduszu, członkiem Rady Nadzorczej NFOŚiGW, członkiem Komitetu Polsko-Amerykańskiego Funduszu im. Marii Curie-Skłodowskiej, członkiem Zarządu Dyrektorów Wschodnio-Europejskiego Konsorcjum Biznesu Środowiska w Waszyngtonie DC. Pełnił funkcje: doradcy Ministra Środowiska , przewodniczącego Zespołu Ekspertów Komisji Środowiska Senatu RP, przewodniczącego Krajowej Rady Gospodarki Wodnej (przez dwie kadencje), przewodniczącego Zespołu Ochrony Środowiska KBN, wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji OOŚ, członka Prezydium PROŚ, wiceprzewodniczącego Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy Prezydium PAN. Obecnie jest doradcą- ekspertem Komisji Środowiska Senatu RP, przewodniczącym Zespołu Rady Programowej Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój, przewodniczącym Kapituły „Zielony Laur”, członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Wiedza-Edukacja i Rozwój”, członkiem PRGW i członkiem PROŚ. Wykłada na Politechnice Warszawskiej gdzie jest przewodniczącym Rady Doradczej Wydziału IBHIŚ oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, jest członkiem Wydziałowej Rady Biznesu UKSW w Warszawie.

Autor i współautor: artykuły-300,  książki-30, patenty- 3. Odznaczenia: Medal Senatu, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, , Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Kordelas Leśnika Polskiego, Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska, Medal  „Mente et Malleo”- PIG, Medal prof. G. Narutowicza- IMGW, Medal prof. A. Loreta- RDLP. Otrzymał tytuł Honorowego Górala za usuwanie skutków powodzi. Laureat nagród międzynarodowych: Złoty Medal Cannes, Szwedzka Nagroda Morza Bałtyckiego, Nagroda Grand Prix Cannes, Złota Nagroda Culligana- USA, Medal Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa, Medal Ministerstwa Środowiska Bawarii. Wybrany na członka Amerykańskiej Akademii CAFE z ramienia Uniwersytetu Teksasu, członek Amerykańskiej Federacji Wodnej.

 

(fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu)

Udostępnij wpis:

16 stycznia 2023