Prodziekan Wydziału Architektury WSEiZ z wizytą w Kosowie

W dniach 15 – 19 maja 2023 roku Prodziekan Wydziału Architektury dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ odwiedził Uniwersytet Nauk Stosowanych w Ferizaj w Kosowie (UASF) w ramach Programu Erasmus+.

Uniwersytet ten jest państwową instytucją szkolnictwa wyższego kształcącą na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie studiów o profilu praktycznym. Uczelnia przykłada bardzo dużo uwagi do współpracy z biznesowym otoczeniem zewnętrznym, a także do kontaktów międzynarodowych. Posiada własną, nową siedzibę, w tym bogato wyposażone nowoczesne warsztaty i laboratoria praktyczne.

Prodziekan dr inż. Bogdan Gorczyca omówił problematykę współpracy z external stakeholders w trakcie spotkań z Prorektorem ds. współpracy zewnętrznej. Podczas spotkania zwrócono uwagę nie tylko na kwestie współdziałania w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów, ale również na komercjalizację dokonań uczelni. Ponadto, w trakcie szeregu spotkań Prodziekana z Rektorem, Zastępcą Rektora, Prorektorem i z Dziekanami Wydziału Architektury i Wzornictwa (Faculty of Architecture, Design and Wood Technology) dokonano przeglądu programów oferowanych przez obie uczelnie (UASF i WSEiZ) oraz stosowanych metod dydaktycznych. Podkreślono szczególną wagę zajęć w zespołach oraz zajęć praktycznych. W trakcie krótkiego seminarium poprowadzonego przez Prodziekana dr inż. Bogdana Gorczycę przedyskutowano zasadność i sposób opracowania i wdrożenia w UASF nowego programu studiów w obszarze architektury krajobrazu. W trakcie odrębnych spotkań ze studentami Prodziekan przedstawił również WSEiZ i jej ofertę edukacyjną.

Pobyt na mobilności wzbogaciła wizyta w nowo otwartym centrum handlowym w Prisztinie z ciekawą z architektonicznego punktu widzenia konstrukcją dachową z klejonego drewna  oraz w Prizren, mieście stanowiącym dobry przykład „tygla bałkańskiego”.

Udostępnij wpis:

16 czerwca 2023