Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP z wizytą w WSEiZ

SARP z wizytą w WSEiZ
7 marca 2023 r. w WSEiZ mieliśmy przyjemność gościć Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Panią mgr inż. arch. Agnieszkę Kalinowską-Sołtys.

Rozmowa z Panią Prezes dotyczyła m.in. udział studentów WSEiZ w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, prelekcji przedstawicieli SARP dedykowanych studentom Wydziału, wsparcia przy tworzeniu nowych kierunków studiów podyplomowych oraz patronatu nad X Międzynarodową Konferencją naukowo-Techniczną ARCHBUD 2023.

Na spotkaniu Wydział Architektury WSEiZ reprezentowali Pani Dziekan dr inż. Małgorzat Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ, dr inż. arch. Marcin Zabłocki, prof. WSEiZ, dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak, prof. WSEiZ oraz dr inż. arch. Janusz Marchwiński, prof. WSEiZ.

Udostępnij wpis:

20 marca 2023