PREZENTACJE PRAC STUDENTÓW ARCHITEKTURY W URZĘDZIE GMINY PIASECZNO

PREZENTACJE PRAC STUDENTÓW ARCHITEKTURY W URZĘDZIE GMINY PIASECZNO

IMG 7342

Dzięki zawartemu w czerwcu br. porozumieniu o współpracy między WSEiZ oraz Gminą Piaseczno studenci kierunku Architektury po raz kolejny mieli możliwość projektowania prac opartych na realnych warunkach inwestycyjnych.

W ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne pod kierunkiem: dr. inż. arch. Michała Grzymały-Kazłowskiego, mgr inż. arch. Joanny Wachowicz oraz mgr inż. arch. Piotra Gastmana studenci przygotowali koncepcyjne projekty szkoły podstawowej w Julianowie (gm. Piaseczno). W swoich pracach musieli sprostać konkretnym wyzwaniom, jakie postawił przed nimi Inwestor, a także dostosować się do ograniczeń wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Na spotkaniu w ramach Komisji Promocji Rady Miejskiej, które odbyło się 28.06 w Urzędzie Gminy Piaseczno studenci zaprezentowali dziewięć z powstałych trzydziestu projektów.

Wśród zebranych na komisji władz, pracowników i radnych Gminy, skądinąd jeszcze koncepcyjne prace, wzbudziły tak duże zainteresowanie, że szczegółowe pytania zadawane do konkretnych projektantów sugerowały chęć adaptacji każdego z nich na potrzeby Gminy.

Udostępnij wpis:

5 lipca 2017