Prezentacja projektów studentek WSEiZ w Urzędzie Dzielnicy Ochota

Prezentacja projektów studentek WSEiZ w Urzędzie Dzielnicy Ochota

6 czerwca 2022 r.  w Urzędzie Dzielnicy Ochota odbyła się prezentacja projektów studentek Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzana.

Organizatorem prezentacji był Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz dr inż. arch. Marcin Zabłocki, prof. w WSEiZ.

Na spotkaniu byli obecni: Rektor WSEiZ dr Monika Madej, Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Dorota Stegienka, Zastępca Burmistrza Grzegorz Wysocki oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota.

  • Pani inż. arch. Katarzyna Miastkowska-Wujec prezentowała projekt pt.: TBS, budynek wielorodzinny, interpretacja zapisów miejscowego planu.
  • Pani mgr inż. arch. Agnieszka Ciołkowska prezentowała projekt pt.: Stadion SKRA Warszawa, w dobie globalnych kataklizmów.

Tematy prac są ściśle związane z aktualnymi kierunkami rozwoju Dzielnicy Ochota.

Udostępnij wpis:

28 czerwca 2022