PREZENTACJA PROJEKTÓW REWITALIZACJI MUZEUM NORWIDA W DĘBINKACH

PREZENTACJA PROJEKTÓW REWITALIZACJI MUZEUM NORWIDA W DĘBINKACH

IMG 7342

W marcu tego roku studenci studiów magisterskich na kierunku Architektura odbyli rekonesans w Dębinkach, by na żywo zobaczyć miejsce, które będą projektować. Po semestrze wytężonej pracy trzy grupy studentów pod opieką wykładowców: dr inż. arch. Agnieszki Starzyk, dra inż. arch. Janusza Marchwińskiego oraz mgra inż. arch. Piotra Gastmana przedstawiło swoje projekty władzom Fundacji Museion Norwid.

Projekt nosi nazwę „Rewitalizacja historycznego założenia pałacowo-parkowego z adaptacją na muzeum Norwida i funkcje towarzyszące w Dębinkach przy ul. Pałacowej 7 (gm. Zabrodzie)”.

Pałac w Dębinkach należał do Ksawerego Dybowskiego, krewnego C.K. Norwida. Norwid po śmierci matki często przebywał w majątku Dybowskiego, przeżył tam nawet swoją młodzieńczą miłość. „Oprócz Norwidów z Dębinkami łączą się inne znane nazwiska polskiej kultury. We dworze często przebywali artyści związani z Cyganerią Warszawską, np. Roman Zmorski, Oskar Kolberg i Teofil Lenartowicz. W okresie międzywojennym przebywał tu jako korepetytor Jarosław Iwaszkiewicz” (źródło: www.fundacjamuseionnorwid.pl). Więcej na temat historii pałacu w Dębinkach znajduje się tutaj.

Udostępnij wpis:

23 lipca 2019