Prezentacja "CAD dla architektów krajobrazu" w WSEIZ

Prezentacja "CAD dla architektów krajobrazu" w WSEIZ

ws1 Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz i mgr inż. arch. kraj. Jakub Botwina zapraszają studentów WSEiZ na prezentację pt. „CAD dla architektów krajobrazu – DATAflor landXpert”. Prezentacja odbędzie się 22.03.2013 r. (piątek) w budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16 o godzinie 13.00 w sali nr 24. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz i mgr inż. arch. kraj. Jakub Botwina zapraszają studentów WSEiZ na prezentację pt. „CAD dla architektów krajobrazu – DATAflor landXpert”. Prezentacja odbędzie się 22.03.2013 r. (piątek) w budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16 o godzinie 13.00 w sali nr 24. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Tytuł prezentacji: „CAD dla architektów krajobrazu – DATAflor landXpert” Zakres tematyczny prezentacji: Wykorzystanie funkcji oprogramowania DATAflor landXpert jako profesjonalne narzędzie pracy do projektowania terenów zielonych. Informacje o programie:

CAD dla architektów krajobrazu

Program landXpert stworzony specjalnie dla architektów krajobrazu i projektantów terenów zielonych. Oferuje kompletne rozwiązania w zakresie planowania:

  • projekt,
  • planowanie wykonania technicznego,
  • planowanie rozmieszczenia roślinności,
  • wizualizacja z użyciem obiektów krajobrazowych,
  • import i eksport do Google Earth,
  • opracowywanie obrazów w tym integracja z Photoshop i SketchUp,
  • planowanie nawadniania i odwadniania,
  • wyliczanie ilości,
  • obliczanie masy ziemi i model terenu

Udostępnij wpis:

29 stycznia 2013