Prepareme.ai nowym członkiem Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania

Współpraca

26 czerwca 2023 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy w ramach Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie pomiędzy WSEiZ a firmą Prepareme.ai.

Porozumienie zostało podpisane przez Rektor WSEiZ, dr Monikę Madej, prof. WSEiZ oraz reprezentującego firmę Prepareme.ai Pana Kacpra Bronisza. Na spotkaniu obecni byli także: Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ, dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ oraz przedstawiciele firmy Prepareme.ai.

W ramach współpracy jest planowane prowadzenie wykładów dla studentów Wydziału, prowadzenie badań ze studentami oraz szkolenia dla członków Rady.

Ideą powstania Rad Pracodawców działających przy Wydziałach WSEiZ jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego m.in. w celu doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

Udostępnij wpis:

29 czerwca 2023