PRELEKCJA PRZEDSTAWICIELI MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DLA STUDENTÓW WSEIZ

PRELEKCJA PRZEDSTAWICIELI MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DLA STUDENTÓW WSEIZ

IMG 7342


Na prośbę studentów VII semestru studiów na kierunku Budownictwo w sobotę, 24 marca w WSEiZ gościli przedstawiciele Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda oraz zastępca przewodniczącego Rady MOIIB pan Stanisław Wojtaś.

W przeprowadzonej prelekcji prof. Eugeniusz Koda, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB, zapoznał przyszłych inżynierów z zasadami nadawania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Dokładnie przedstawił podstawy legislacyjne przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Zapoznał studentów z podziałem rodzajowym nadawanych uprawnień oraz wnikliwie opisał wymagania rekrutacyjne.
Studenci z uwagą wysłuchali wykładu i z dużym zainteresowaniem dyskutowali zarówno z przedstawicielami Izby, jak i obecną na spotkaniu Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ panią dr inż. Małgorzatą Leszczyńską-Domańską.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza blisko 20 tys. inżynierów i techników budownictwa posiadających uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przynależność do izby jest obowiązkowa i tylko osoby wpisane na listę członków PIIB mają prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, czy inspektora nadzoru budowlanego. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej pracy zawodowej.

Udostępnij wpis:

29 marca 2018