PRAKTYKI WAKACYJNE I STAŻE DLA STUDENTÓW BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

PRAKTYKI WAKACYJNE I STAŻE DLA STUDENTÓW BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

IMG 7342

Trakcja PRKiI S.A. – największa w Polsce spółka działająca w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w tym kolejowego, drogowego oraz energetyki – oferuje studentom kierunków Budownictwo oraz Architektura WSEiZ wakacyjne praktyki oraz staże. Będą one realizowane na kontraktach budowlanych w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie kraju.

Biorąc pod uwagę specyfikę oraz wielobranżowość realizowanych przez firmę inwestycji, oferuje ona możliwość zdobycia doświadczenia i umiejętności w licznych specjalizacjach:

– drogowej

– inżynieryjnej

– torowej

– sieci trakcyjnej

– odwodnieniowej i sanitarnej

– elektroinstalacyjnej

– teletechnicznej

– elektroenergetyki (linie i stacje transformatowe, podstacje trakcyjne)

– inżynierii środowiska (sieci sanitarne zewnętrzne, oczyszczalnie ścieków)

Po zakończeniu stażu studentom osiągającym oczekiwane rezultaty firma stwarza możliwość podjęcia zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@grupatrakcja.com. Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale zasobów Ludzkich Trakcji PRKiI, tel. 22 483 30 42 lub 43.

Udostępnij wpis:

12 czerwca 2018