PRAKTYKI W PARKU!

PRAKTYKI W PARKU!

IMG 7342

Dzięki współpracy WSEiZ z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce kolejna grupa naszych studentów gościła w tym pięknym miejscu.
Tym razem studenci Architektury Krajobrazu w ramach praktyk projektowych spenetrowali park, w którym mieści się Muzeum.
Poniższą relację z praktyk napisał opiekun grupy mgr inż. Jakub Botwina.

W dniach 4-10 lipca 2016 grupa studentów kierunku Architektura Krajobrazu z WSEiZ odbyła praktyki projektowe w parku przy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jako główne cele założono inwentaryzację drzewostanu na fragmencie terenu parku a także projekt koncepcyjny barokowego parteru roślinnego na dziedzińcu Pałacu Zamoyskich w Kozłówce.

W ramach ćwiczeń terenowych studenci zinwentaryzowali 150 drzew na obszarze ok 1ha w oparciu o aktualną mapę zasadniczą. Prace podzielono na dwa etapy – I terenowy (standardowe pomiary, określenie gatunku, odmiany
a także stanu zdrowotnego drzew oraz domiary terenowe w przypadku rozbieżności lokalizacyjnych) oraz II – kameralny gdzie naniesiono wykonane pomiary na cyfrową mapę zasadniczą oraz sporządzono tabelę z zestawieniem
zinwentaryzowanych drzew. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono i skorygowano istotne rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą a stanem istniejącym drzewostanu a także wskazano na konieczność interwencji
pielęgnacyjnej niektórych egzemplarzy.

Jako punkt odniesienia dla zrealizowania drugiego celu, koncepcji modernizacji parterów roślinnych, była dyskusja z dyrekcją i pracownikami parku
a także analiza materiałów historycznych z archiwum muzeum. W ramach tego zadania studenci wykonali model 3D dziedzińca pałacowego wraz z otaczającą zabudową w programie Sketchup.
W dalszej części w oparciu o mapę zasadniczą oraz model 3D wykonano 3 warianty nasadzeń krzewów, bylin oraz roślin jedno i dwuletnich parteru.

Na spotkaniu kończącym praktyki wyniki prac terenowych oraz kameralnych przedstawiono Dyrekcji Parku w formie drukowanej oraz cyfrowej.

W praktykach uczestniczyli mgr inż. Jakub Botwina oraz studenci Agnieszka Piotrowska, Anna Utecht, Kinga Gawin, Róża Gradowska, Adam Szlenk,
Tomasz Koszycki, Sławomir Markowski.

Udostępnij wpis:

14 lipca 2016